Tiếng Việt lớp 5 tập 1

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

23 Replies to “Cái gì quý nhất │Tập đọc Tiếng Việt lớp 5 tập 1”

  1. Cj đọc hay nhưng bị ngọng ví dụ: đổ bao mồ hôi mới làm ra đc mà cj ns là đổ bao mồ hôi mới làm ga đc ( nhận gạch đá để xây nhà )

  2. Hay quá chị ơi 🤩🤩😍😍😻😻😹😹😹❤️❤️🧡🧡💛💛💚💚💙💙💜💜🖤🖤♥️💝💖💘💯👌👌🤝🤝🤝💯💯💖💖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *