Mời các bạn xem thêm
Đánh giá xe sau 500km :
Đánh giá xe sau 2000km :

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Vận Tải: https://dahek.net/category/van-tai

3 Replies to “Cảm nhận Husky 125 sau 1 vạn (10.000) km”

Leave a Comment