CẬN CẢNH KHÔ CÁ LÓC KHONIA Khô cá lóc Khonia có 2 vị gồm: Vị lạt và Vị ăn cơm. – Vị lạt: Ăn cơm được mà làm mồi nhậu càng ngon – Vị ăn cơm:…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *