Cánh phượng hồng ngây ngô.
Thơ: Phan Thu Nguyệt.
Nhạc: Xuân Chánh.
Trình Bày: Xuân Chánh & Thu nguyệt

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *