Trở về cát bụi: Bài giảng tĩnh tâm sâu nắng của Lm anre Nguyễn Ngọc Dũng
*Con Xin phép được chia sẻ video này trên kênh
* Subscribe:
Đạo Công Giáo: Rao giảng và đem tin mừng của Chúa đến mọi người
—Do không rõ video gốc là của Kênh nào —
Mọi vấn đề liên quan đến bản quyền chủ sở hữu video vui lòng liên lạc với kênh Đạo Công Giáo qua email dnhaidan@gmail.com; ĐT 0938115222 hoặc comment , administrator sẽ gỡ video xuống ( Hoặc có thể gặp gỡ trực tiếp để cùng trao đổi về vấn đề bản quyền )

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “CÁT BỤI: Bài giảng tĩnh tâm sâu nắng của Lm anre Nguyễn Ngọc Dũng”

  1. Để hiểu rõ lịch sử giáo hội công giáo Roma và giáo hội công giáo Việt Nam.Mọi người hãy đọc sách các ông LM Trần Tam Tỉnh, GS Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Chalie Nguyễn, Vũ Ngự Chiêu, LM Phan Phát Huồn, Bùi Kha… qua trang Sachhiem.net

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *