VTC9 | TP HCM: SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT ĐÔNG NGHẸT NGƯỜI VÌ KHÁCH ĐẾN ĐÓN NGƯỜI THÂN.

CÒN NHIỀU BẤT CẬP VỀ TÍNH PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN NHÀ GA T3 – SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT.

CẦN XEM LẠI QUY HOẠCH VÀ ĐẤU THẦU NHÀ GA T3 TÂN SƠN NHẤT

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/bong-da

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *