Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

6 Replies to “Câu 14. Nguyên tắc bố trí cọc trong đài cọc”

  1. trường hợp bố trí 7 cọc trong đài là hình lục giác đều. thì khi tính móng khối quy ước. thì khối quy ước đó là khối chữ nhật hay khối lục giác.

Leave a Comment