Khi bạn trưởng thành, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có hai bàn tay Một là để giúp đỡ chính mình, và một là để giúp đỡ người khác ———————-…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *