Ngày nghỉ rủ nhau ra đảo chơi
Người thì câu cá, kẻ đi bơi
Chênh vênh gành đá nhô vài ngọn
Chới với mênh mông nước một vùng
Dạng chân lấy thế rướn cho chắc
Dương thẳng cần dài vững chặt tay
Đang cơn đắc ý phao giật giật
Nhấc bổng cần dài cá dính ngay.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *