Đi câu cá sông nhất là sông tự nhiên và mặt sông toàn bèo tây thì không hề đơn giản chút nào vì mặt đáy lâu năm toàn dễ bèo nên khi câu mồi che lấp…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *