Đi câ cá tự nhiên không khi nào là dễ dàng, một phần có thể do mồi câu, nhưng đa phần là do thời tiết.Hôm nay chúng tôi gặp được đúng hôm thuận…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *