Nhiều bạn lưu file nhưng không thấy đuổi .xlsm, .xls… như trong hướng dẫn. Video hướng dẫn chỉ vài phút, bạn sẽ thấy thật đơn giản

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

One Reply to “Cấu hình Windows để hiển thị đuôi file .xlsm, .xls khi lưu file GXD trên Excel”

  1. Trong Windows 7 thì giao diện hơi khác 1 xíu, bạn mở My Computer rồi, thì tìm Organize và kích vào lệnh Folder and Search Options. Còn lại thì làm như trong video.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *