Câu tôm càng xanh cũng không kém độ phê đâu các cụ nhỉ.

Nhìn những em tôm này lại thấy tốn bia rồi 🙂

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *