DAYTOT.VN gửi đến các em cấu trúc đề thi môn toán THPT Quốc gia năm 2015 – 2016. Các em có thể xem thêm thông tin tại website

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giao-duc

23 Replies to “Cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn toán năm 2015 – 2016”

  1. Thầy giúp em làm thêm nhiều video nữa về logarit, oxy và pt, bpt , hpt nha thầy ! Thầy giảng rất dễ hiểu.. ^_^

  2. từ 2007 đến nay,,,,,,,,,,,,,,,,,,lượng giác mặc định 1 điểm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,riêng 2015 thì lượng giác 1 điểm,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *