Cây Sầu Riêng Không chăm sóc gì hết . bỏ hoang vẫn có rất nhiều trái .mà cây mình chăm sóc chắc gì đã được trái như vậy . #SầuRiêng #YTNChannel.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment