CD Nhạc Thiền – PetoTrang âm nhạc Phật Giáo Việt Nam lớn nhất.
►Facebook :
►Website :
Click Subscribe để theo dõi và cập nhật video mới nhất.
*** Album Nhạc Phật Giáo ***
01.Đại Bi Thần Chú – Peto
02. Án Ma Ni Bát Di Hồng (Tiếng Phạn)
03.Dược Sư Tâm Chú (Tiếng Phạn)
04.Kim Cang Tát Đỏa Thần Chú (Tiếng Phạn)​

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

5 Responses

 1. Indrek Hirve
  10/08/2019
 2. Con Thuyen
  10/08/2019
 3. Mask Knight
  10/08/2019
 4. Abhinav
  10/08/2019
 5. abc music
  10/08/2019

Write a response