Cá Thu Tươi Lấy Trực Tiếp Từ Thuyền, Ghe Về.
Không Chất Bảo Quản.
Không Pha Trộn.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

One Reply to “CHẢ CÁ THU NHÀ LÀM TƯƠI NGON.”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *