Chăm sóc con chó này là phải hiểu ý mới được vì từ rất lâu con chó đã bị nhiều chấn thương tâm lý dẫn đến những hành động không phải kiểm soát, tôi chỉ có thể chăm sóc tận tình và gần gũi với con chó để cho con chó cảm thấy giảm bớt đi áp lực, trong quá trình chăm sóc cho con chó này tôi có bắt bọ ve và tắm cho con chó, cám ơn đã xem video và hẹn gặp lại ở video sau.
Donate Paypal:
Website:
Facebook :
Twitter:
Gmail : quynhnguyentrantruc@gmail.com

Thank you for watching the video. I wish you a happy day. Do not forget to like and share to support my dogs.

#pets #dogs #vecho

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

7 Replies to “Chăm Sóc Cho Con Chó Này Phải Hiểu Ý | TQMT Tập 684”

  1. Lu is a very special dog. She may have psychological trauma, but her love for you is very strong. She is better because of you. She is so fortunate to have someone understand her. Thank you Truc! God bless you and your family.

  2. Yes we noticed the guilty pair Gau and ginger!?? Hope your wife is resting and keeping her leg up, please send her our love.x

  3. Hi MY FRIEND, I love how she opened the door ?????? ?? ?? ??? ?? ? she is so smart, thanks for taking care of them ????????? God bless you and your family ? ?????? ?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *