tulong , #haitulong , #Civitv Tự Long tên đầy đủ là Vũ Tự Long, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1973 tại Bắc Ninh, miền Bắc Việt Nam[7]. Bố mẹ anh đều công tác…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment