⏩ Đăng ký kênh ngay:
Bài pháp thoại “Chánh Niệm Phần 3” do thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 30-12-1993 tại Xóm Thượng, Làng Mai
Những bài pháp thoại, pháp âm, thuyết pháp (Thầy) Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh giảng
Đăng ký (Subscribe) kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài pháp thoại, pháp âm mới nhất:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

2 Replies to “Chánh Niệm Phần 3 – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *