Thuyết trình về đoạn trích “Chí khí anh hùng”.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

8 Replies to “Chí khí anh hùng [Trích "Truyện Kiều -Nguyễn DU]”

  1. Bài giảng có sự sáng tạo và mở rộng, giúp người nghe cảm nhận sâu sắc hơn….
    Xin chân thành cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *