– Chị Silent Sea và Gia Linh chơi một trò chơi nếu ai thắng sẽ được liệt kê ra một số thứ yêu thích để người thua mua cho. Chị Silent Sea thua cuộc theo lời hứa chị Silent Sea đã đến siêu thi mua một số thứ theo yêu cầu của Gia Linh. Chị Silent Sea đến dãy hàng Bim bim ở đây có rất nhiều bim bim mới Bim Bim hàng Việt Nam chất lượng cao và cả Bim bim của Nhật Bim bim của Hàn Quốc, nhiều gói bim bim mới trông lạ và rất ngon chị Silent Sea đã chon mua tất cả các loại bim bim mới mỗi thứ một gói để ăn thử!
#Bibabibo #GiaLinh #MinhThư

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *