Kich kie hoa lan
www.facebook.com/Y%C3%Âu-Hoa-Lan-1105671829568072/
Https://ww.facebook.com/huy.xm
0908880292
0899005606
98 dạ nam p2 q8 (bên hong trái khi xuống dóc cầu chữ y) hẽm cặp vách cầu chữ y . trước nhà có 2 cây bồ đề lớn . tiệm cắt tóc

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

Leave a Comment