Tập đoàn NewHope thành lập vào năm 1982, là hiện tại là doanh nghiệp đứng hàng thứ 2 trên thế giới trong lĩnh vực nông nghiệp.
Đến nay đã phát triển thành 4 ngành nghề chính bao gồm:
Chăn nuôi và thực phẩm,
Hóa chất và tài nguyên,
Bất động sản và cơ sở hạ tầng,
Tài chính và đầu tư.
Hiện tại tập đoàn bao gồm 600 công ty con và hơn 70.000 nhân công, sản lượng hằng năm đạt đến 20 triệu tấn , năng suất giết mổ gia cầm mỗi năm đạt tới 1 tỉ con, heo khoảng 3 triệu con năng suất chế biến sữa 1 triệu tấn mỗi năm, doanh số hàng năm hơn 20 tỉ USD.
Hiện nay, tập đoàn đã có mặt hơn 20 quốc gia tại Châu Âu, Châu Á, Châu Phi..
Hotline: 02703.891.988 – 02703.891.688

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

One Reply to “Chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng thức ăn cho cá có lợi nhuận cao!…”

Leave a Comment