VTC Now |Khâu lọc ảo cuối cùng sẽ kết thúc vào chiều 8/8, điểm chuẩn các trường Đại học năm 2019 sẽ được công bố ngay trong chiều tối cùng ngày.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

One Reply to “Chiều 8/8, điểm chuẩn đại học 2019 được công bố”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *