Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

33 Replies to “CHIỀU LÊN BẢN THƯỢNG – KHỐI KẾ TOÁN | GALA TRAO GIẢI HỘI THAO – VĂN NGHỆ – CHUNG SỨC SCB 2017”

 1. Diễn viên múa không đẹp và dẻo lắm… nhưng nội dung bài múa lại thể hiện được cuộc sống sinh hoạt của các dân tộc ở TÂY NGUYÊN !

 2. Mình đang cần địa điểm thuê trang phục như thế này. Mọi người có ai có thông tin cho mình xin với nhé. Mình xin cảm ơn

 3. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương.
  Nắng úa trên ngàn lá khi ánh chiều buông.
  Tiếng hát cô Mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá.
  Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối bên ghềnh đá dư âm về đâu.
  Nghe gợi bao niềm thương yêu về miền cô liêu
  Bên bản xưa rừng chiều.

  Hò ơi, ta ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm.
  Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
  Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương, âm u khi chiều xuống.
  Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu.

  Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
  Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
  Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
  Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai.
  Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ

  Hò ơi, ta ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm.
  Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
  Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương, âm u khi chiều xuống.
  Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu.

  Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
  Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
  Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
  Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai.
  Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ

  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ …

 4. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương.
  Nắng úa trên ngàn lá khi ánh chiều buông.
  Tiếng hát cô Mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá.
  Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối bên ghềnh đá dư âm về đâu.
  Nghe gợi bao niềm thương yêu về miền cô liêu
  Bên bản xưa rừng chiều.

  Hò ơi, vang ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm.
  Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
  Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương, âm u khi chiều xuống.
  Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu.

  Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
  Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
  Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
  Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai.
  Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ

  Hò ơi, vang ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm.
  Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
  Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương, âm u khi chiều xuống.
  Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu.

  Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
  Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
  Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
  Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai.
  Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ

  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ …

 5. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương.
  Nắng úa trên ngàn lá khi ánh chiều buông.
  Tiếng hát cô Mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá.
  Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối bên ghềnh đá dư âm về đâu.
  Nghe gợi bao niềm thương yêu về miền cô liêu
  Bên bản xưa rừng chiều.

  Hò ơi, vang ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm.
  Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
  Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương, âm u khi chiều xuống.
  Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu.

  Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
  Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
  Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
  Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai.
  Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ

  Hò ơi, vang ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm.
  Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
  Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương, âm u khi chiều xuống.
  Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu.

  Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
  Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
  Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
  Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai.
  Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ

  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ …

 6. Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương.
  Nắng úa trên ngàn lá khi ánh chiều buông.
  Tiếng hát cô Mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá.
  Tiếng hát ai buồn quá bên lưng đèo cao, tiếng suối bên ghềnh đá dư âm về đâu.
  Nghe gợi bao niềm thương yêu về miền cô liêu
  Bên bản xưa rừng chiều.

  Hò ơi, vang ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm.
  Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
  Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương, âm u khi chiều xuống.
  Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu.

  Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
  Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
  Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
  Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai.
  Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ

  Hò ơi, vang ca vang rừng sâu bên nhau, vai kề vai chung tay ly rượu ấm.
  Nhìn nhau đi anh cho niềm thương mong manh, lan rừng xanh bên thác uốn quanh.
  Rừng ơi, vang lên muôn lời ca xa xa trong màn sương, âm u khi chiều xuống.
  Về đây hôm nao nghe đời thôi thương đau, mong ngày sau rừng xanh thắm màu.

  Khói sáng vương đồi núi lan trong chiều sương.
  Thấp thoáng trong làn khói, bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ.
  Ôi rừng đồi hoang xơ tôi vẫn còn ghi nhớ.
  Nhớ biết bao hình bóng, không bao giờ phai.
  Nhớ tiếng khen chiều ấy như ru lòng ai.
  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ

  Nhớ dáng ai ngồi đây, khi chiều nào quay tơ bên bản xưa đợi chờ …

 7. trang phục xấu quá, ko đúng j cả. hồi xưa mặc kín nhìn đẹp, giờ mặc ntn chả ra sao. nhìn sexy nhưng lộ khuyết điểm. dân tộc đâu có mặc vậy.

 8. Cho mình hỏi trong clip này có đoạn nữ ngồi lên tay nam , vậy nữ khóa chân kiểu j để không ngã vậy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *