Chiều Tối 24 Âm Lịch Mở Nghe Kinh Phật Mẹ Quán Thế Âm Phù Hộ Tiền Tài Hạnh Phúc Giàu Có May Mắn Cả Đời

#KinhPhatnew #TienTaiHanhPhuc #GiauCoMayMan

Nam Mô A Di Đà Phật

Mời Quý Phật Tử Theo Dõi Những Video Đặc Sắc Nhất Của Kinh Phật New

1 Nghe Kinh Này May Mắn Tài Lộc Vào Ngập Tràn Giàu Sang phú Quý Gia Đình An Lạc Bình An Hạnh Phúc
2 Nghe Kinh Phật TÀI LỘC ÙN ÙN Đến Con Cháu Hiếu Thảo An Lành – Rất Linh Nghiệm
3 Nghe Kinh Cầu An Này May Mắn Phát Tài Phát Lộc Linh Nghiệm Vô Cùng
4 Mỗi Ngày Mở Nghe Kinh Này Phật Tổ Phù Hộ Sức Khỏe Vận May Tài Lộc Luôn Ở Bên Bạn
5 Nên Nghe Kinh Sám Hối Cầu An Cho Gia Đình Tiêu Tan Giải Nạn Tiền Tài Phát Lộc
6 “Nghe Tụng Kinh Này RƯỚC TÀI LỘC VÀO NHÀ VẬN MAY Tự Đến An Vui Vô Cùng

7 Mở Kinh Này Tài Lộc Bùng Phát Vận May Tìm Đến Gia Đạo Bình An – Rất Linh Nghiệm
8 Nghe Kinh Phật Sám Hối Tiêu Từ Nghiệp Chướng Tài Lộc Phước Đức Vô Lượng – Kinh Phật 24H
9 Nghe Kinh Sám Hối Tiêu Nghiệp Phước Tăng Tài Lộc Tìm Đến – Kinh Phật 24H
10 Mở Nghe Kinh Sám Hối Mỗi Ngày Phước Đức Tài Lộc Vạn Sự An Lành – Kinh Phật New
11 Nghe Kinh Phật Bà Phù Hộ Tài Lộc Bình An Cứu Khổ Cứu Nạn – Rất Linh Nghiệm
12 Nên Nghe Kinh Phật Tài Lộc Tràn Đầy Giàu Sang Phú Quý Phúc Lộc Đầy Nhà – Kinh Phật 24H
13 Nên Mở Kinh Phật Làm Thầy Hướng Đạo Phước Đức Tăng Trưởng Tài Lộc Như Ý – Kinh Phật 24H
14 Nên Nghe Kinh Cầu Tài Lộc Vận May Ngập Tràn Cả Năm Sung Túc – Kinh Phật Giáo
15 Nghe Kinh Này Đầu Tháng Gia Đạo Bình An Tài Lộc Sức Khỏe Đến Đầy Nhà – Kinh Phật 24h

Kinh Phật New Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật New chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành Phật Đạo

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

11 Replies to “Chiều Tối 24 Âm Lịch Mở Nghe Kinh Phật Mẹ Quán Thế Âm Phù Hộ Tiền Tài Hạnh Phúc Giàu Có May Mắn”

 1. Mời Quý Phật Tử Theo Dõi Những Video Đặc Sắc Nhất Của Kinh Phật New

  1 Nghe Kinh Này May Mắn Tài Lộc Vào Ngập Tràn Giàu Sang phú Quý Gia Đình An Lạc Bình An Hạnh Phúc https://www.youtube.com/watch?v=aDT81…

  2 Nghe Kinh Phật TÀI LỘC ÙN ÙN Đến Con Cháu Hiếu Thảo An Lành – Rất Linh Nghiệm https://www.youtube.com/watch?v=2kqIu…

  3 Nghe Kinh Cầu An Này May Mắn Phát Tài Phát Lộc Linh Nghiệm Vô Cùng https://www.youtube.com/watch?v=JM3ks…

  4 Mỗi Ngày Mở Nghe Kinh Này Phật Tổ Phù Hộ Sức Khỏe Vận May Tài Lộc Luôn Ở Bên Bạn https://www.youtube.com/watch?v=l2ZUj…

  5 Nên Nghe Kinh Sám Hối Cầu An Cho Gia Đình Tiêu Tan Giải Nạn Tiền Tài Phát Lộc https://www.youtube.com/watch?v=MEKmG...

 2. Nam mô a di đa phat nam mô đai bi quan thê âm bô nam mô thanh tinh đai hai chung bô tat con cui sin đức phật phu hô đô chi cho chúng sinh được an vui hạnh phúc nam mô a di đa phat

 3. A di đà phât
  A di đà phật
  A di đà phât bồ tát phì hộ cho tất cả chúng sanh được vui vẻ hạnh phúc độ cho chúng con buôn may bán đắt ???

 4. Nam mô A Di Đà Phật ??? Nam Mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật ? ?? Nam Mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát ??? Nam mô địa tạng Vương bồ tát ??? Nam Mô hư không tạng bồ tát ??? cúi xin chư phật bồ tát phù hộ cho con mọi chuyện bình an sinh con khỏe mạnh ???

 5. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô đại bi quang thế âm bồ tát
  Nam mô đại bi quang thế âm bồ tát
  Nam mô đại bi quang thế âm bồ tát
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát
  Nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát
  Nam mô hương cúng giường bồ tát
  Con nguyện cho tất cả chúng sanh an lành .ngày an lành đêm an lành .sáu thời luôn an lành.

 6. Nam MO A Di Da phật
  Nam MO A Di Dà phật
  Nam MO A Di Da phật
  Con cầu xin phật tổ che chở Gia Đình họ Trần Luon Luon Bình An. Bản thân con Trần Thanh Vân. Gặp nhiều may mắn. Nam MO A Di Da phật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *