Chiều Tối 29 Âm Mở Nghe Kinh Phật Tâm Thanh Tịnh Giải Trừ Phiền Não May Mắn Bình An
#kinhphattuyenchon #nghekinh #adidaphat

Top những video được theo dõi nhiều nhất trong kênh

1. Mỗi Tối Trong Nhà Mở Kinh Này Gia Đình Tiêu Trừ Bệnh Tật Làm Ăn Tài Lộc Phát Đạt Sở Cầu Như Ý

2. Mỗi Ngày Nếu Ai Có Duyên Nghe Kinh Này Tiêu Tan Nghiệp Chướng – Rất Linh Nghiệm

3. Mỗi Tối Nghe Kinh Cầu An Này Tài Lộc Bồng Nổ May Mắn Cả Năm An Khang Thịnh Vượng # Mới Nhất

4. Mỗi Tối Nếu Ai Nghe Hết Kinh Sám Hối Này Dù Chỉ 1 Lần Sẽ Thấy Linh Nghiệm Vô Cùng???

5. Ở Trong Nhà Nghe Kinh Này Bồ Tát Phù Hộ Gia Đình Sức Khỏe hạnh Phúc Giàu Có Rất Linh Nghiệm

6. Mỗi Ngày Nếu Ai Nghe Hết Kinh Cầu An Cứu Khổ Cứu Nạn Sẽ Thấy Linh Nghiệm Vô Cùng???

7. Nếu Ai Nghe Hết Kinh Cứu Khổ Cứu Nạn Dù Chỉ 1 Lần Sẽ Thấy Linh Nghiệm Vô Cùng

8. Mỗi Ngày Nghe Kinh Phật Này Bồ Tát Sẽ Phù Hộ Cực Kỳ Linh Nghiệm

9. Trong Nhà Nghe Kinh Niệm Phật Sám Pháp Này Mỗi Ngày Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Rất Linh Nghiệm

10. Mỗi ngày Nghe Kinh Phật Sám Hối Tiêu Trừ Nghiệp Chướng Gia Đạo Bình An Rất Linh Nghiệm

11. Mỗi Ngày Nghe Kinh Phật TÀI LỘC ÙN ÙN Đến Con Cháu Hiếu Thảo An Lành Rất Linh Nghiệm

12. Mỗi Ngày Nghe kinh này Phật Tổ Sẽ Phù Hộ Cực Kỳ Linh Nghiệm ?

13. Phật Tử Tại Gia Nên Nghe Kinh Này Sẽ Được Bình An Hạnh Phúc Rất Linh Nghiệm

14. 6 Điều Khi Nghe kinh Có Cảm Ứng Cầu An Đầu Năm 2019 Tài Lộc Kéo Tới Ùn Ùn May Mắn Vô Cùng

15. Mở Kinh Này Phúc Đức Tài Lộc Cuồn Cuộn Vào Nhà Cả Tháng May Mắn Bình An

16. Mỗi Ngày Trong Nhà Bật Kinh Này Tài Lộc Ùn Ùn Phú Quý Ngút Ngàn

17. Ai Nghe Kinh Phật Này Cả Năm Tài Lộc Đầy Nhà Rất Linh Nghiệm – Kinh Phật Tuyển Chọn

18. Mỗi Ngày Nghe Kinh Này Bồ Tát Phù Hộ Sức Khỏe Tiền Tài Cực Kỳ Linh Nghiệm ??

19. Mỗi Tối Mở Kinh Này Bồ Tát quán Thế Âm Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Tai qua Nạn Khỏi Và Che Chở Cả Nhà

Nam Mô A Di Đà Phật kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng anh tây phương cực lạc, hãy like và đăng ký kênh để pháp âm được luân chuyển thỉnh chuyển pháp luân công đức vô lượng ,

Hãy Like và Đăng Ký để theo dõi các video Kinh Phật mới nhất từ Kênh Kinh Phật Tuyển Chọn

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment