Ngày 25/9, Bộ GD&ĐT đã báo cáo đề xuất phương án thi sau năm 2020. Cụ thể, từ năm 2021 – 2025, học sinh sinh hoàn thành chương trình lớp 12 nếu đáp …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *