CHÚ ĐẠI BI TIẾNG PHẠN- GIÚP TÂM AN NHIÊN-THANH TỊNH

Âm nhạc trong video này

Bài hát Cina Lab
Nghệ sĩ Nataraj 108
Album Nataraj 108 H
Người cấp phép cho YouTube:
Dance all Day (thay mặt cho Aerodynamic Productions) và 3 Hội bảo vệ quyền âm nhạc

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *