#phapthoaiphatgiao
chú đại bi tiếng việt nghe để tĩnh tâm thần chú quan thế âm

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “chú đại bi tiếng việt nghe để tĩnh tâm thần chú quan thế âm | pháp thoại phật giáo”

  1. ? chú đại bi tiếng việt nghe để tĩnh tâm thần chú quan thế âm linh ứng.
    Chúc quý vị nghe chú đại bi tâm liền tĩnh lặng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *