Menu
Button Text Submit original article and get paid. Find out More

CHÚ ĐẠI BI Tiếng Việt – Nghe nhiều được nhiều Lợi ích | Được Sự che chở của Quan Âm Bồ Tát ☯29CHÚ ĐẠI BI Tiếng Việt – Nghe nhiều được nhiều Lợi ích | Được Sự che chở của Quan Âm Bồ Tát

Âm nhạc được tải về:

– Chú Đại Bi – Nhạc Võ Tá Hân – Hợp ca Nhóm Cadillac – Phòng thâu Quang Đạt, xin cảm ơn chú.

– Video thiết kế bằng hình ảnh và proshow được sự cho phép từ tác giả:

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415 chữ.

Công đức trì tụng Chú Đại Bi

Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử.

Nếu quý vị thành tâm trì tụng Chú Đại Bi thì sẽ tránh được mười lăm loại “ác tử.”

“Các loại ác tử đó là:

Một là không bị chết vì đói khát, khốn khổ;
Hai là không bị chết vì gông, tù, đòn roi;
Ba là không bị chết vì oan gia thù nghịch;
Bốn là không bị chết vì chiến trận tương tàn;
Năm là không bị chết vì cọp, sói, ác thú tàn hại;
Sáu là không bị chết vì trúng độc rắn, rết, bò cạp;
Bảy là không bị chết vì nước cuốn, lửa thiêu;
Tám là không bị chết vì trúng phải độc dược;
Chín là không bị chết vì cổ độc tác hại;
Mười là không bị chết vì điên loạn, mất trí;
Mười một là không bị chết vì núi lở, cây ngã, vách đá sụp;
Mười hai là không bị chết vì kẻ ác thư ếm;
Mười ba là không bị chết vì tà thần, ác quỷ thừa cơ làm hại;
Mười bốn là không bị chết vì ác bệnh triền thân;
Mười lăm là không bị chết vì tự sát, tự tử.”

☞ NGHE CHÚ ĐẠI BI:
☞ NHẠC NIỆM PHẬT NGỦ NGON :
☞ KINH PHẬT SÁM HỐI:
☞ NHẠC NIỆM PHẬT BẢN MỚI:
☞ NHẠC NIỆM PHẬT QUAN ÂM:
☞ NHẠC THIỀN PHẬT GIÁO:
☞ Kết nối Facebook:
☞ Ghé thăm website vnco:
☞ Ghé thăm Blog:
☞ Triết lý nhà Phật:
☞ Nhạc Thiền:
☞ Nhạc Niệm Phật:
☞ Thích Trí Thoát :

Chúc bạn có những giờ nghe pháp an vui…
● Nếu bạn thấy các nội dung này là hữu dụng cho mình hoặc là những bạn bè của mình những người quan tâm đến Phật Pháp thì hãy nhớ Like và Chia Sẻ về web của các bạn.

☞ Ủng hộ Channel “Đạo Phật Cuộc Sống” bằng cách SUBSCRIBE (Đăng Ký) tại đây đây thực là sự khích lệ lớn đối với nhóm admin khi làm VIDEO & trên con đường tu học, Chia Sẻ Phật Pháp _/|_

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

24 Comments
 1. Trang Nguyen
 2. Lợi Nguyễn
 3. Son Le
 4. Son Le
 5. Kênh Chu Meo May den Tuong Lai Doremon
 6. Tran Tinh
 7. Hà Hàng
 8. Thông Nguyễn Viết
 9. Hanh Nguyen
 10. Quốc Tin
 11. Phuong Hong
 12. Diệu Ngọc
 13. Nguyễn Khánh Lập
 14. Quyến Nguyễn
 15. Thu Hà
 16. Tran Bao Lam
 17. Vinh Nguyễn quang
 18. O O
 19. hoang Nguyen
 20. Phạm Hoàng Anh
 21. Hong Trinh
 22. Toan Pham
 23. Chánh Pháp Arahant
 24. Huy Vo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *