Báo Hà Tĩnh nhận được tố cáo của bà Lương Thị Lĩnh SN 1972, ở xóm 3, xã Hương Giang, Hương Khê – Hà Tĩnh về việc Chủ tịch UBND xã Hương Giang …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *