Chung cư Napoleon Castle I có quy mô 40 tầng vẫn đang được xây dựng, chưa nghiệm thu nhưng đã đưa hàng trăm hộ dân vào sinh sống.Dự án Chung cư …

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment