Hướng dẫn cách chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel, dòng thành cột, cột thành dòng, xoay bảng trong Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013
Xem thêm các hướng dẫn khác tại đây:

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

8 Replies to “Chuyển cột thành hàng, hàng thành cột trong Excel”

  1. Cách này chỉ được với dữ liệu cố định thôi, còn dữ liệu là công thức thì nghỉ luôn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *