Thể dục nhịp điệu là bộ môn mang tính thẩm mĩ cao, có tác dụng tăng cường sức khoẻ và vẻ đẹp cơ thể. Bên cạnh đó TDNĐ được đưa vào trường…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *