Chờ mỏi mòn cty mới tổ chức được chuyến đi chơi team building cho nhân viên nên hội ace phòng CIC vô cùng háo hức, Ny cũng tranh thủ làm ngày 1 vlog để.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *