☎️???̉? đ?́? ???̂̃? ???́ ??̣? ???̆́? ??̆́? ??̂̀ ??̂́ ??̂? ??̉? ??̣? :

? Đ?̣? đ??̂̉? : ?̂ ??̂ ???? ??̆́?

⛳️??̀? ??? : 02143.821.999 – 756.386
??̂̃? đ?̛?̛̀?? :
??‍? Cʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ : 02143.821.999

⛳️??̂? ??́? : 02163.522.666 – 0858.522.666
??̂̃? đ?̛?̛̀?? :
??‍? Cʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ : 0853.522.666

? ??̛́? ??̣̂ ???? ???̂?? : 0961.115.115
Website :

???? ??? , ??? ????

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment