Video hướng dẫn cách cố định hàng và cột cũng như cách bỏ cố định hàng và cột bất kỳ trong Google Trang Tính – Google Sheet

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/cong-nghe

3 Replies to “Cố định hàng và cột trong Google Trang Tính”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *