Cờ Đỏ Sao Vàng – Cờ Phúc Kiến, Trung Quốc 1933,Việt cộng Hà Nội nhận giặc làm cha

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

3 Replies to “Cờ Đỏ Sao Vàng Cờ Phúc Kiến, Trung Quốc 1933”

  1. Bọn 3/ chỉ có bằng chứng duy nhất về cờ phúc kiến là 1 đoạn phim xuất bản hơn 10 năm .. chịu bọn 3/ thôi . Toàn 3/ não chó thôi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *