CỜ ĐỎ SAO VÀNG là cờ của tỉnh Phúc Kiến Trung quốc (1933)

Chairman of the People’s Government (at Fuzhou)
21 Nov 1933 – 21 Jan 1934 Li Jishen

Cờ nước CHXHCNVN mà Việt cộng chọn hiện nay là cờ của tỉnh Phúc Kiến Trung quốc (1933).
Trong tài liệu của , các bạn nên chú ý lá cờ của VC vào 29 tháng 9 năm 1945 là lá cờ đỏ ngôi sao vàng, với cánh sao cong bầu ra chớ không phải là đường thẳng, được ghi vào khoảng giữa trang như sau:

{{ Ghi chú: Lá cờ đỏ sao vàng này đăng trên Worldstatemen.org có hàng chữ:
Chairman of the People’s Government (at Fuzhou) 21 Nov 1933 — 21 Jan 1934 Li Jishen (*) (b. 1884 — d. 1959) }}
Vào thời gian chỉ có 2 tháng, từ 21/11/1933 đến 21/1/1934, ông Li Jishen làm chủ tịch của thủ phủ Phúc Châu (Fuzhou) thuộc tỉnh Phúc Kiến (Fujian). Đây là tài liệu lịch sử có ghi chú (b. 1884 — d.1959) và ông Li Jishen là một nhân chứng lịch sử.
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo bộ phim “Vạn Lý Trường Chinh” 24 tập của Trung Cộng do đạo diễn Kim Thao, với Đường Quốc Cường thủ vai Mao Trạch Đông đánh với quân đội của Tưởng Giới Thạch, nếu bạn để ý một chút sẽ thấy cảnh Hồng Quân Trung Cộng phất cờ đỏ sao vàng mập trong các trận đánh.

Vì thế vào ngày 30 tháng 11 năm 1955, CS Việt Minh cho đổi lá cờ nước thành lá cờ sao vàng với những cạnh đường cong bầu, trở thành những đường thẳng, như được ghi lại trong trang nhà của:

Tất cả mọi người Việt Nam dù là theo chủ nghĩa cộng sản hay không cộng sản cần hiểu để loại bỏ biểu tượng lá cờ máu này.
Nó phát sinh từ tỉnh Phúc Kiến, hãy gởi nó trả về cho Trung Cộng. Biểu tượng lá cờ máu này vô cùng nhục nhã cho đất nước VN, vì nó là một phần nhỏ trong lá cờ của Trung Cộng.
Chấp nhận cờ máu chẳng khác nào chấp nhận làm thân trâu ngựa cho Trung Cộng. Hãy kiên quyết và dứt khoát tẩy chay và đấu tranh đòi cho được việc xoá bỏ lá cờ máu này.
Còn Cờ Đỏ Sao Vàng Thì Không Bao Giờ Có Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Cờ Đỏ Sao Vàng – Flag of Vietnam

Vietnam National Anthem – Quốc ca Việt Nam – Tiến Quân Ca

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *