Key: co-giao-day-van-cua-em
Cô giáo dạy môn Văn thời trung học phổ thông của tôi làm tôi say mê môn học này vì cách cô truyền đạt kiến thức sinh động và hiệu quả. Ngoài ra, cá tính mạnh mẽ và hình ảnh mẫu mực của cô khiến tôi nhớ cô mãi mỗi khi ngày 20 tháng 11 đến gần.
Source:
November 09, 2018
Bài số 1: Cô giáo dạy Văn của em (Vietnamese version)
On our first surprising day of 10th grade entrance and on the first meeting, we watched Ms. Hung walking into the classroom with a pair of big black sunglasses; we disturbed a little and were surprised; she humorously explained: “It is the first class greeting but I do look like a Mafia member, so I apologize to y’all but if I took off my sunglasses now, no one in this class could be able to learn because I did scare you and make you laugh. I fell down off my motorcycle. Sympathize with me, class! “, and following was her bright smile.
Website:
Facebook:
Blogspot:

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giáo Dục: https://dahek.net/category/giao-duc

Leave a Comment