Phục hồi các chức năng trong cơ thể.
Lưu giữ lai nét thanh xuân nhất là chi em phụ nữ.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *