Combo sản phẩm trồng rau mầm tại nhà được thiết kế với các sản phẩm kệ ba tầng trồng rau bằng nhựa, hạt giống, xơ dừa trồng rau mầm và cả bình…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Nông Nghiệp: https://dahek.net/category/nong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *