Từng học nói láo và ăn cắp tại Học Viện Cao Cấp, bị đi tù vì trội cướp tài sản . Mọi người hãy nghe với thái độ cảnh giác và dè dặt…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment