Sách nói: CON ĐƯỜNG THIỀN – OSHO | Phần 1: Nền tảng cho thiền | Đọc sách cùng Duong Kiyosaki

Mục lục:
Phần 1: Nền tảng cho thiền:
Phần 2: Bắt đầu từ cơ thể
Phần 3: Tìm ra giá trị cuộc sống
Phần 4: Hiểu về tâm trí
Phần 5: Hiểu cảm xúc
Phần 6: Thân thể và tâm trí
Phần 7: Ánh sáng tâm thức
Phần 8: Sự thực về quyền cha sinh mẹ đẻ
Phần 9: Từng bước một

Mời mọi người cùng nghe sách cùng Duong Kiyosaki nhé!
Đây là một cuốn sách tuyệt vời về khoa học tinh thần mà Dương rất tâm đắc. Nó đã làm biến đổi cuộc sống của Dương.

#sachnoi #conduongthien #osho #thienosho #nentangchothien #audiobook #DuongKiyosaki

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *