Đang ngồi uống nước để thỏa thuận về số tiền vay, Nhiên đứng lên gọi điện thoại cho đồng bọn đến rồi rút súng bắn liên tiếp vào chủ nợ. Vụ việc xảy ra vào tại một phòng công chứng ở Hà Thuận Nam, Bình Thuận.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *