Bộ công cụ giúp lên kế hoạch marketing hằng tuần trong trại đại bàng.

Bộ công cụ được thực hiện trên file Excel nhằm giúp cho các bạn theo dõi các chiến lược cụ thể cũng như là dễ dàng quay tay nhiề lần.

hãy comment email để mình share quyền truy cập nha

Facebook:

Twitter: , cách lên kế hoạch marketing.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

3 Replies to “Công cụ hỗ trợ lên kế hoạch marketing trong Eaglecamp”

Leave a Comment