chào các bạn và mọi người cùng xem video công trình đan thi công đấp đập làm cống ngằn mặn tại sông cái lớn tắc cậu châu thành kiên giang

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xây Dựng: https://dahek.net/category/xay-dung

Leave a Comment