20 07 21 . 10 . 201920 07 21 . 10 . 2019Theo biên bản kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường do đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát môi trường tiến hành ngày 19 . 10 vừa qua, Công ty Cổ phần gốm sứ CTH đã vi phạm quy định của pháp luật trong việc chuyển giao chất thải nguy hại dầu thải cho tổ chức, cá nhân không có chức năng xử lý chất thải theo quy định.Theo tài liệu của PV, buổi kiểm tra hôm 19 . 10 có sự góp mặt của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Phú Thọ , Công an phường Thanh Vinh TX Phú Thọ , Phòng TNMT Thị xã Phú Thọ.Qua kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra xác định Công ty Cổ phần gốm sứ CTH đã bi phạm trong việc quản lý chất thải nguy hại dầu thải không đúng quy định. Cụ thể, Công ty có kho lưu giữ chất thải nguy hại riêng biệt, có dán biển cảnh báo theo quy định, tuy nhiên không đưa các téc dầu thải và các thùng dầu thải vào trong kho để quản lý theo quy định mà lại lưu giữ tại kho vật tư của công ty, phục vụ việc tái sử dụng trong quá trình sản xuất gạch.Công ty Cổ phần gốm sứ CTH cũng vi phạm việc chuyển giao chất thải nguy hại dầu thải cho tổ chức, đơn vị không có chức năng xử lý chất thải nguy hại theo quy định. Cụ thể, Công ty đã chuyển giao 8.830kg dầu thải cho các đối tượng Đại và Thám để các đối tượng này sử dụng xe ô tô tải mang đi xử lý. Tuy nhiên, Công ty không ký hợp đồng, không thu thập hồ sơ về tư cách pháp nhân về chức năng xử lý chất thải nguy hại của các đối tượng trên.Từ những vi phạm trên, đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Cổ phần gốm sứ CTH chấp hành đúng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.Thực hiện đúng, đầy đủ nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Tiếp tục phối hợp với đoàn kiểm tra và cung cấp thông tin, tài liệu trong quá trình thực hiện quyết định kiểm tra của Cục Cảnh

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Công Nghiệp: https://dahek.net/category/cong-nghiep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *